THEOSIS- STUDIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WSCHODU

Wykłady poświęcone historii, duchowości i teologii Kościołów Wschodnich
- Kursy pisania ikon

- Ikona jako wizualna teologia chrześcijańska (sesje naukowe i konferencje)