niedziela, 1 kwietnia 2018

Chrystus Zmartwychwstał !


Pobożne kobiety z wonnościami pobiegły za Tobą. Tego jednak, którego jako umarłego szukały ze łzami, jako Boga żywego uwielbiały, radując się, i tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa ogłosiły uczniom. Obchodzimy zwycięstwo nad śmiercią, zniszczenie piekła, życia wiecznego początek, i pełni wesela śpiewajmy Temu, który to sprawił, jedynemu, błogosławionemu Bogu Ojcu, przechwalebnemu – liturgia bizantyjska

Niech Zmartwychwstały Pan napełni wasze serca wiarą, nadzieją i miłością. Niech spotkany w drodze, rozpoznany w Ewangelii, Sakramentach Kościoła i drugim człowieku przemieni wszystko światłem swojej łaski. Błogosławionych Świąt !