piątek, 30 marca 2018


 Dziś Pan nasz, Jezus Chrystus, wisi na krzyżu, a my obchodzimy święto, abyś poznał, że krzyż jest świętem i uroczystością duchową. Przedtem bowiem krzyż był nazwą kaźni, teraz zaś stał się przedmiotem czci; przedtem był znakiem potępienia, teraz jest fundamentem zbawienia. On stał się dla nas przyczyną niezliczonych dóbr, on nas od błądzenia uwolnił, on siedzących w ciemnościach oświecił; on nas będących w wojnie z Bogiem, z Nim pojednał, obcych uczynił domownikami, oddalonych zbliżył; on jest skarbem niezliczonych dóbr... Na krzyżu przecież został ofiarowany Chrystus, Gdzie bowiem jest ofiara, tam odpuszczenie grzechów, tam pojednanie z Panem, tam święto i radość- św. Jan Chryzostom