środa, 14 lutego 2018

Słowo na Wielki Post


Środą Popielcową Kościół rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu. Podczas Mszy Świętej kapłan posypuje głowy wiernych popiołem wypowiadając ewangeliczną formułę: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub słowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz.” W ten sposób jesteśmy wezwani do nawrócenia i pokuty za siebie i za cały świat. Okres Wielkiego Postu trwa czterdzieści dni. Liczba czterdzieści odgrywa bardzo ważną rolę w Biblii. Czterdzieści pościł Pan Jezus na pustyni. Czterdzieści dni wędrował Naród Wybrany przez pustynię. Czterdzieści dni przebywał Mojżesz na Górze Synaj. Czterdzieści dni Eliasz wędrował o chlebie i wodzie do Bożej Góry Horeb. Czterdzieści dni pozostało mieszkańcom Niniwy na nawrócenie jaki zapowiadał im prorok Jonasz. Do tego dodajmy jeszcze czterdzieści dni jakie upłynęły  pomiędzy Zmartwychwstaniem a Wniebowstąpieniem Pana Jezusa. Liczba ta odwołuje się więc do różnych wydarzeń: radosnych, smutnych, chwalebnych, chwil głębszej refleksji czy także walki. Nasze życie – składa się na nie cała gama wydarzeń. W te wydarzenia wchodzi Bóg – zarówno dobre, jak i w te, o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Wielki Post to czas intensywnego nawracania, zerwania z grzechem, czas pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła, czas modlitwy i umartwienia. Czterdzieści dni Wielkiego Postu, stanowi przypomnienie również czterdziestodniowego przebywania Chrystusa na pustyni. Aby Wielki Post był dobrym i użytecznym przygotowaniem ze Zmartwychwstałym, trzeba dobrze przemyśleć i poznać czemu służyło tych czterdzieści dni i nocy Jezusowi i co pustynia symbolizuje w teologii biblijnej. Pustynia to szczególne miejsce gdzie człowiek dąży do spotkania z Bogiem. Brakuje na niej wody i pokarmu, przyjemności. Pustynia zmusza do zwrócenia uwagi na rzeczy istotne, pozwala odróżnić je od tych drugorzędnych. Przebywanie na pustyni pozwala zauważyć, poznać i docenić dobroć i miłość Boga. Czterdziestodniowy post powinien być dla każdego wierzącego taką właśnie pustynią. Każdy chrześcijanin na wzór Jezusa, powinien najpierw zastanowić się, dlaczego żyje na tej ziemi, jaki jest najważniejszy cel jego życia. Niezwykle pomocne nieraz wręcz konieczne jest wsparcie Boże, aby odpowiedzieć na te pytanie. To wsparcie Boga otrzymuje się przede wszystkim przez dialog z Bogiem, oderwaniem się od rzeczy drugorzędnych oraz podjęcie wysiłku zmierzającego do większego uczestniczenia w miłości i dobroci Bożej. Pomocą w tym wszystkim jest nasze częstsze uczestniczenie w liturgii Wielkiego Postu, jak rozważanie Męki Pańskiej – uczestnicząc w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żali, rekolekcji wielkopostnych, czynieniu dobrych uczynków; to wszystko ma służyć naszej przemianie życia.

 

                                                     + Stanisław Sawicki

czwartek, 18 stycznia 2018

Tydzień modlitwy o jedność chrześcijan


„Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) - tak brzmi tegoroczne hasło rozpoczynającego się obecnie tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. To czas podejmowania twórczych inicjatyw pomiędzy Kościołami i rozmaitymi wspólnotami chrześcijańskimi. Dla jednych jest to okazja do wspólnych spotkań i modlitwy; naznaczona postawą życzliwości i chrześcijańskiej miłości. Jeszcze dla innych to szereg kurtuazyjnych spotkań (szczególnie duchownych), przy kawie i ciastku; twórczej wymianie spostrzeżeń i planach na przyszłość. Ekumenizm powinien służyć wzajemnemu odnajdywaniu w sobie przebaczenia i miłości; radości bycia razem- bez oskarżeń, wyższości, zawłaszczenia, dogmatyzowania, ekskluzywizmu i zawłaszczenia depozytu prawdy dla siebie. Czas naprawdę potrafi leczyć rany, a Duch Święty przyzywany z pokorą i odpowiednią dyspozycją może urzeczywistnić dar jedności o który tak bardzo prosił Chrystus. Niech wyryją się w nas słowa św. Augustyna: „Jeśli miłujesz jedność, to wszystko, co inny posiada w ramach tej jedności, jest także twoją własnością”. Ekumenizm to szkoła jedności i sprawdzian dojrzałości w człowieczeństwie- przeżywania wspólnych wartości wyrastających z Ewangelii, a zarazem szacunek dla różnych tradycji, obyczajów, percepcji wiary- często odmiennych od tych w których nam przyszło dorastać. „W Polsce żyją nie tylko katolicy – pisał ks. W. Hryniewicz- Są także chrześcijanie innych wyznań oraz wyznawcy innych religii i światopoglądów. Polska ekumenia potrzebuje dobrych doświadczeń w sposobie odnoszenia się do siebie nawzajem. Dojrzała religijność przejawia się w umiejętności wychodzenia naprzeciw innym z większym zrozumieniem, szacunkiem, życzliwością... Trzeba w samym sobie doświadczyć tego, że istnienie innych jest błogosławieństwem dla nas samych.” Zaufać Bogu ! On jest tym, który wybawia i podnosi, naprawia to co zrujnowane i podzielone; tchnie życie tam gdzie coś jest zmurszałe i bezowocne. Modlitwa niczym pulsujące źródło życia powinno wytrysnąć w ludzkich dotkniętych zgorszeniem podziału sercach chrześcijan. Brat Roger ze Wspólnoty w Taize, modlił się: „Panie, Jezu Chryste. Ty przychodzisz i na zeschłe ziemie naszych zwątpień zsyłasz delikatne tchnienie, aby nas przygotować do tego, byśmy stawali się zwiastunami pokoju i pojednania.”

sobota, 6 stycznia 2018

Objawienie Pańskie


Wzejście gwiazdy, trafnie zrozumiane przez Mędrców, oznacza, że poganie wkrótce uwierzą w Chrystusa, oraz to, że ludzie uprawiający zawód bardzo daleki od wiedzy, w sprawach Bożych rozpoznają światło, które zajaśniało, gdy On się narodził. Zresztą i ofiarowane dary świadczą, że Mędrcy zrozumieli w pełni, kim jest Chrystus i wyznają przez złoto, że On jest królem, przez kadzidło- że jest Bogiem, a przez mirrę- że jest człowiekiem. W ten sposób dzięki ich hołdowi zdobywamy pełne poznanie całego planu zbawczego Chrystusa: że jako człowiek umrze, jako Bóg zmartwychwstanie, jako Król będzie nas kiedyś sądził. To zaś, że zakazano Mędrcom iść tą samą drogą i wracać do Heroda w Judei, oznacza upomnienie, że nie wolno nam szukać wiedzy i poznania w Judei, lecz złożywszy całą nadzieję zbawienia w Chrystusie, winniśmy porzucić drogę poprzedniego życia.

                                                                                  Św. Hilary z Poitiers

Poznaliśmy już Chrystusa przez wiarę, dostąpiliśmy odnowienia naszej ludzkiej natury, należymy do Kościoła, ludu Nowego Przymierza. Trzeba nam, jak niegdyś Mędrcom, Bożego Światła, abyśmy zrozumieli, w jak wielkich uczestniczymy tajemnicach, abyśmy umieli ogłaszać wielkie dzieła Boże wszystkim ludziom...

                                                                                Liturgia Ambrozjańska